Al·legacions al projecte de restauració de Les Llicorelles

A continuació compartim les al·legacions que hem presentat des de SOS LA RIERADA conjuntament amb la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola i STOP Llicorelles al Projecte de restauració de la riera de Vallvidrera presentat per l’empresa constructora de Les Llicorelles.

L’Ajuntament de Molins incompleix els mínims tràmits de participació ciutadana. Part del projecte ja ha estat executat: la que correspon a la creació d’unes bases a les quals ja s’hi ha abocat argila i respon més a un enjardinament de la zona situada dins del Pla parcial, al voltant de les naus, que no pas a una voluntat real de recuperar la biodiversitat en aquesta zona mitjançant l’aplicació de mesures concretes orientades a la naturalització de l’espai.

No hi ha mesures concretes per la recuperació de tot l’espai situat entre Can Rabella i el riu Llobregat, més enllà de l’espai inclòs al Pla Parcial.

El que s’ha fet a Llicorelles és abocar terres sobrants de les zones on s’han edificat les naus industrials a uns espais protegits per Xarxa Natura 2000 cedits com a zona verda per poder executar el projecte generant una nova orografia a la zona.

Al·legacions_Plataforma

Fotografia: @STOPLlicorelles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.