QR4

Explanada natural al meandre de la riera

La riera queda força protegida per l’espai arbrat i conserva la seva vegetació natural.

Si mireu amunt, a l’esquerra hi ha una antiga bòbila derruida.

I què hi volen fer?

Aquest carrer d’accés es vol eixamplar fins als 9 metres, el que implicaria la desaparició de tot aquest espai verd i arbrat per substituir-lo per murs de gabions o formigó (per sostenir el propi carrer, ampliat)  sobre la pròpia llera de la riera, afectant i pressionant l’ecosistema hídric i el bosc de ribera.

El projecte actual que es vol dur a terme no contempla la retirada de la coberta d’uralita (amiant) de la bòbila, que actualment està trencada. L’acció de la pluja, el vent, afavoreix el despreniment de partícules que contenen amiant que poden afectar també la salut dels habitants.