QR2

“Camp de futbol”

Camp de futbol

Espai obert al costat del riu. És un espai natural de transició entre el bosc de ribera i les zones ja construïdes. 

I què hi volen fer?

Projectades una vintena de parcel·les, arribant fins a l’alçada de la Font de l’Espinagar.

 

 

Hem de fer un esforç
per a escoltar els arbres
o només quedarà vent!

Feliu Ventura